Wees blij dat het leven zin heeft

Wees blij dat het leven zin heeft

Introductie tot de filosofie van Levinas.

Wat is de zin van het leven? Is dat niet de meest banale en tegelijk meest prikkelende (of schokkende) vraag die gesteld kan worden? Ze plaatst ons met de mond vol tanden, terwijl het antwoord op die vraag ook het noodzakelijke uitgangspunt is van al ons handelen. Maar een verkeerd uitgangspunt voert ons misschien in een verkeerde richting: we raken met anderen of met onszelf in de knoop, we vluchten in oppervlakkigheid, of bewegen ons in een in een eng kringetje - als een vis in een kom, beseffend dat er meer is, maar niet bij machte door de wand heen te breken.
Over de zin of zinloosheid van het leven gaat de inleiding tot Emmanuel Levinas, een hedendaagse Franse filosoof. aan de hand van zijn zeer originele, diepe denkbeelden zullen we nadenken over het wezen van de mens - over uzelf. Veel zal daarbij aan de orde komen: menselijk genieten tegenover het lijden en de dood, de lichamelijkheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en onvrijheid. De uitkomst van de cursus moet een antwoord zijn op de zin van het bestaan: waartoe het menselijk avontuur?

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.