Cursussen

Cursussen


Cursus: Zelfreflectie met behulp van dynamiet

Een systematische inleiding in Friedrich Nietzsche in het filosofisch café te Ede
"Ieder is voor zichzelf de verste", schrijft de filosoof en ‘geneesheer’ Nietzsche in Genealogie van de moraal. We kunnen proberen dichter bij onszelf te komen: dichter bij het begrijpen van onszelf, dichter bij het antwoord op de vragen: ‘Wie ben ik, wie wil ik zijn, waar leef ik eigenlijk voor?’ Hetgeen wellicht voert tot een radicaal doorbreken (de bezem er door!) van sleur en gewoontedenken, als zijnde twee euvels waardoor we ons niet meer afvragen waarom we bepaalde dingen doen, waarom op die ene manier en waarom niet anders.
Die doorbraak bereikt u misschien in een opwindende zelfconfrontatie en denktraining met behulp van het explosieve maar ondertussen toch ook zeer humane gedachtengoed van Nietzsche (“ik ben geen mens, ik ben dynamiet”). En wel door kennis te maken met zijn streng beargumenteerde ideeën over onder andere wil tot macht, bewustzijn, relativisme, nihilisme, moraal, lijden, vrijheid, de Übermensch, de eeuwige terugkeer van hetzelfde, en herscheppen van het persoonlijke verleden. Ze leiden tot een grote schoonmaak in de bovenkamer.
Zo wordt u teruggeworpen op uzelf, met als boodschap: wees authentiek, maak van uw leven een kunstwerk, privé en in uw beroep. Waarbij authenticiteit ook inhoudt: uw eigen waarheid vinden. Om uiteindelijk Nietzsche uit te kunnen zwaaien en van uw leven te kunnen zeggen: zo heb ik het gewild. Kortom, de filosofie van Nietzsche biedt meer dan interpretatie: ze kan leiden tot verandering.
De thema’s van Nietzsche worden door dr. Jan Keij helder en duidelijk in hun directe existentiële betekenis uitgelegd. Daarvoor is geen enkele filosofische voorkennis vereist. Wel nieuwsgierigheid, en gewilligheid om mee te gaan met dit ogenschijnlijk meedogenloze denken.
Op de achtergrond speelt ook de roman Nietzsches tranen (van I.D. Yalom) een rol. Daarin past (een fictieve) Nietzsche zijn filosofie toe op de Weense arts en analyticus Breuer, hetgeen tot een radicale herziening van Breuer’s leven en praktijk leidt.

Op 5 maandagavonden: 8, 15, 22 en 29 januari en 5 februari 2018 van 20.00-22.00 uur.

Opgave: filosofisch café Ede (facebook).

----------------------------------------------------------------------------------------------


NIEUWE CURSUSSEN in Frankrijk

In 2018 worden 3 cursussen in Frankrijk gegeven. Het gaat om 2 cursussen in Neuville, in mei en juni, en een cursus in het Centre Erasme (bij Avignon). De cursussen in Neuville staan hieronder aangekondigd, die in het Centre (over Schopenhauer) zal later worden toegevoegd. Kenmerkend voor al deze filosofieweken is de combinatie van denken en vakantie in een mooie omgeving waarin veel te verkennen valt. 's Morgens les, 's avonds les, op de woensdagen alleen in de ochtend (die avond voor liefhebbers een film), met dus gelegenheid er op woensdag op uit te trekken. Meestal een aangename temperatuur en altijd een aangenaam gezelschap van maximaal 16 cursisten, met dus veel gelegenheid tot goede gesprekken. Met in Neuville en het Centre Erasme de mogelijkheid van vol pension, of, zo men wenst eigen hotelboeking, camping, et cetera.


In het onderstaande vindt u de twee cursussen die gegeven zullen worden in Neuville-sur-Margival (zie voor de plek www.chateaubonton.nl). Achtereenvolgens in mei en juni, steeds van maandagochtend (aankomst zondag, aan het eind van de middag) tot en met vrijdagochtend. Doorscrollend treft u ook enige informatie aan over de omgeving.

---------------------------------------------------------------------------------------------


"Je hebt chaos in je hoofd nodig om het leven te schenken aan een dansende ster" (F. Nietzsche)


Zelfreflectie met behulp van dynamiet
Inleiding in Friedrich Nietzsche – 21 tot en met 25 mei 2018


deze cursus zit vol

"Ieder is voor zichzelf de verste", schrijft de filosoof en ‘geneesheer’ Nietzsche in Genealogie van de moraal. We kunnen proberen dichter bij onszelf te komen: dichter bij het begrijpen van onszelf, dichter bij het antwoord op de vragen: ‘Wie ben ik, wie wil ik zijn, waar leef ik eigenlijk voor?’ Hetgeen wellicht voert tot een radicaal doorbreken (de bezem er door!) van sleur en gewoontedenken, als zijnde twee euvels waardoor we ons niet meer afvragen waarom we bepaalde dingen doen, waarom op die ene manier en waarom niet anders.
Die doorbraak bereikt u misschien in een vijfdaagse, opwindende zelfconfrontatie en denktraining met behulp van het explosieve maar ondertussen toch ook zeer humane gedachtengoed van Nietzsche (“ik ben geen mens, ik ben dynamiet”). En wel door kennis te maken met zijn streng beargumenteerde ideeën over onder andere wil tot macht, bewustzijn, relativisme, nihilisme, moraal, lijden, vrijheid, de Übermensch, de eeuwige terugkeer van hetzelfde, en herscheppen van het persoonlijke verleden. Ze leiden tot een grote schoonmaak in de bovenkamer.
Zo wordt u teruggeworpen op uzelf, met als boodschap: wees authentiek, maak van uw leven een kunstwerk, privé en in uw beroep. Waarbij authenticiteit ook inhoudt: uw eigen waarheid vinden. Om uiteindelijk Nietzsche uit te kunnen zwaaien en van uw leven te kunnen zeggen: zo heb ik het gewild. Kortom, de filosofie van Nietzsche biedt meer dan interpretatie: ze kan leiden tot verandering.
De thema’s van Nietzsche worden door dr. Jan Keij helder en duidelijk in hun directe existentiële betekenis uitgelegd. Daarvoor is geen enkele filosofische voorkennis vereist. Wel nieuwsgierigheid, en gewilligheid om mee te gaan met dit ogenschijnlijk meedogenloze denken.
Op de achtergrond speelt ook de roman Nietzsches tranen (van I.D. Yalom) een rol. Daarin past (een fictieve) Nietzsche zijn filosofie toe op de Weense arts en analyticus Breuer, hetgeen tot een radicale herziening van Breuer’s leven en praktijk leidt.

Tussendoor wordt muziek van o.a. Nietzsche zelf, en de door hem geïnspireerde Richard Strauss (Also sprach Zarathustra) en Gustav Mahler (symfonie nr. 3) ten gehore gebracht. Alsook van de componist Wagner, met wie Nietzsche enige tijd bevriend was. Het boek Nietzsche als opvoeder (van Jan Keij) is bij de cursus inbegrepen.

PROGRAMMA:

MAANDAG 21 mei

10.00-13.00 Inleiding: leven en werk van Nietzsche – Schopenhauer en Kant als voorlopers

18.00-20.00 Wil tot macht en nihilisme

DINSDAG 22 mei

10.00-13.00 Het bewustzijn onder vuur

18.00-20.00 De moraal afgebroken

WOENSDAG 23 mei

10.00-13.00 Vrijheid en/of onvrijheid

18.00-20.00 Vrije avond/film

DONDERDAG 24 mei

10.00-13.00 De dood van God/de Übermensch/De eeuwige terugkeer van hetzelfde

18.00-20.00 De zin van het lijden

VRIJDAG 25 mei

10.00-13.00 Een sociale Nietzsche

Docent: Dr. Jan Keij
Opgave en informatie: Jan Keij, keij@planet.nl, 0318300545, 0625595045 of Dorien Zwegers, dorienzwegers@hotmail.com, 0610880495
Cursusprijs: 535 tot 675 euro (afhankelijk van de overnachtingswijzen), inclusief boek, logies, ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, een drankje na de avondsessie (logies indien gewenst, want tent, camper, caravan en hotel elders behoren tot de mogelijkheden).
Cursusplaats: Frankrijk, Neuville-sur-Margival (plusminus 100 km van Parijs, 40 km van Reims)
Voor meer info over de cursus: zie onder.
Voor info over de plek en het huis: zie de website www.chateaubonton.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------


“Er is een voortreffelijkheid in de tijd die verloren zou gaan in de eeuwigheid”(E. Levinas)


Wees blij dat het leven tijd(elijk) is
Cursus filosofie 25 tot en met 29 juni 2018

DEZE CURSUS ZIT VOL

De Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) staat bekend om zijn beschrijving van de mens als een verantwoordelijk wezen. Dat die ethiek door Levinas verbonden wordt met de tijd, met de tijd als tenslotte een ethisch principe, is minder bekend. Toch is die filosofie van de tijd zijn diepste en mooiste gedachtegoed. We gaan er daarom uitgebreid aandacht aan schenken, op een zodanig didactisch geordende manier dat ook wie niet bekend is met het gedachtegoed van Levinas de cursus kan volgen. Vooral ook omdat deze filosofie intens is verbonden met menselijke ervaringen.

Uitgaande van, op de eerste bijeenkomst, de beschrijving van de voorwaarden voor verantwoordelijkheid (en daarmee tegelijk de beschrijving van een mensbeeld) zal vervolgens de tijd uit de doeken worden gedaan als ‘samenballing’ van die voorwaarden, waardoor een prachtige samenhang in het denken van Levinas wordt getoond. Tussendoor worden denkers als Schopenhauer (een oosters perspectief op tijd), Heidegger, Bergson en Kierkegaard opgevoerd, mede ter vergelijking met Levinas

Met deze cursus krijgt u niet alleen zicht op wat wellicht uw diepste zelf is. Daarnaast zult u kunnen genieten van de creatieve en originele denkkracht, van de prachtige schildering die van de mens, zijn erotiek, zijn oorsprong en bestemming, gegeven wordt. Alsook… van bijpassende literatuur (proza en poëzie) en muziek. De conclusie is tenslotte dat we blij moeten zijn dat het leven niet eeuwig, maar juist tijd(elijk) is.

PROGRAMMA:

MAANDAG 25 juni

10.00-13.00 Introductie Levinas met het basisschema: de voorwaarden van verantwoordelijkheid - afleiding van de tijd uit de punten 1en 2 van het basisschema
18.00-20.00 De plaats van het heden in de tijd volgens Schopenhauer, Kierkegaard en Levinas

DINSDAG 26 juni

10.00-13.00 Tijd als vergankelijkheid (diachrone tijd) – vergelijking met Bergson
18.00-20.00 Tijd als bewustzijnstijd (synchrone tijd als klokkentijd) – herinnering en anticipatie

WOENSDAG 27 juni

10.00-13.00 Tijd als ethische raakbaarheid/ ontstaan reflecterend bewustzijn
18.00-20.00 Vrije avond/film rondom het onderwerp

DONDERDAG 28 juni

10.00-13.00 Tijd als schepping: een filosofische scheppingsidee
18.00-20.00 Erotiek en de discontinue tijd van de vruchtbaarheid

VRIJDAG 29 juni

10.00-13.00 Samenvatting en conclusies

Docent: Dr. Jan Keij
Opgave en informatie: Jan Keij, keij@planet.nl, 0318300545, 0625595045 of Dorien Zwegers, dorienzwegers@hotmail.com, 0610880495
Cursusprijs: 535 tot 675 euro (afhankelijk van de overnachtingswijzen), inclusief logies, ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, een drankje na de avondsessie (logies indien gewenst, want tent, camper, caravan en hotel elders behoren tot de mogelijkheden).
Cursusplaats: Frankrijk, Neuville-sur-Margival (plusminus 100 km van Parijs, 40 km van Reims)
Voor meer info over de cursus: zie onder.
Voor info over de plek en het huis: zie de website www.chateaubonton.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verdere informatie

Aankomst en vertrek
Aankomst op zondag aan het eind van de middag (na 16.00 uur) - dan wordt een eenvoudige warme maaltijd geserveerd. Vertrek op vrijdagmiddag na de lunch.
Drankjes
Het drankje tijdens de warme maaltijd (met veel gezonde producten) is gratis. Daarna is consumptie voor eigen rekening: frisdrank, wijn, bier kosten dan 1 euro, op enig moment tijdens de cursus of na afloop zelf te voldoen in een daartoe bestemd 'potje'.
Treinreis
Neuville is goed te bereiken per trein. Vanuit Rotterdam (Thalys) naar Paris-Nord en vanuit dit station kan doorgereisd worden naar Soissons en zelfs naar Margival. De treinreis duurt totaal ongeveer 5 uur. Eventueel kunnen cursisten in Soissons of Margival worden opgehaald.
Variabele cursusprijs:
1.De standaardprijs van de cursus is 625 euro
2.De mogelijkheid bestaat om het 2 tot 3 persoonshuis naast het chateau te kiezen als verblijf tijdens de cursus. De cursusprijs bedraagt dan 675 euro p.p.
3.Bij het delen van een kamer met een medecursist bedraagt de cursusprijs 565 euro (dit geldt niet voor echtparen)
4.Wie kampeert in tent, caravan of camper betaalt 525 euro - kamperen is mogelijk op het terrein van het chateau
5.Wie gebruik maakt van een hotel betaalt 480 tot 525 euro voor de cursus - afhankelijk van (gedeeltelijk) wel of niet eten in het chateau.
Aanbetaling en annulering
Bij inschrijving geldt een aanbetaling van 95 euro. Die kan gestort worden op rekening NL19 INGB 0000 112392 ten name van Clavis te Ede. Mocht de cursus niet doorgaan dan wordt die teruggestort. Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de cursus, tegen de kosten van de aanbetaling. Daarna bent u het cursusgeld verschuldigd. Misschien is een annuleringsverzekering een optie.
Hotel
Een goed hotel vlak in de buurt is hotel Belleville - Porte de Laon 02380 Coucy le Chateau http://www.hotel-bellevue-coucy.com. Ook zijn er hotels in de plaats Soissons, op 15 km afstand van de cursusplek.

Toeristische omgeving

Reims ligt vlak in de buurt - een prachtige plaats met o.a. de kathedraal met glas in lood van Chagall.

Voor meer indrukken over de cursusplek in Neuville: ga naar http://www.chateaubonton.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------