Themacursus: God 'in' de filosofie

Themacursus: God 'in' de filosofie

Over de (on)bewijsbaarheid van God en zijn relatie tot het kwaad in de wereld.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.