Nietzsche: de filosoof met de hamer

Nietzsche: de filosoof met de hamer

Een inleiding die duidelijk maakt dat afbraak van zo mogelijk alles menselijk gesproken toch een heel positieve uitkomst kan hebben.

Data: 

Geen data voor dit thema, zie Agenda voor data andere thema's.