Spreuken

Spreuken

Spreuksorteerpictogram Spreuk auteur

'Auschwitz' kan begrepen worden als een paradigmatische naam voor de 'onvoltooidheid' van de moderniteit

Francois Lyotard

Aangezien het dualisme stijf staat van de raadsels, is volgens mij het aanvaarden van het dualisme hetzelfde als de moed opgeven

Daniel Dennett

Aanschouwingen zonder begrippen zijn blind, begrippen zonder aanschouwingen zijn leeg

Immanuel Kant

Achter de meest verheven oordelen gaan misverstanden van de lichamelijke gesteldheid schuil

Friedrich Nietzsche

Al het voortreffelijke is even moeilijk als zeldzaam

Baruch de Spinoza

Alle ellende in de wereld komt voort uit het feit dat mensen hun huis verlaten (vrij naar Blaise Pascal)

Blaise Pascal

Als het zelf geen echt ding is, hoe zit het dan met morele verantwoordelijkheid?

Daniel Dennett

Als ik eenmaal dood ben, zal ik blijven roepen en niet, als andere doden, netjes stil blijven liggen

Sören Kierkegaard

Als je een tuin en ook nog een bibliotheek hebt zal het je aan niets ontbreken

Cicero

Als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen

Nietzsche

Als men het zwaartepunt van het leven niet in het leven legt, maar verlegt naar het ‘hiernamaals’ – naar het niets – dan heeft men aan het leven elk gewicht ontnomen

Friedrich Nietzsche

Als men zich een huis voorstelt met kelders, begane grond en een bovenetage en men vergelijkt de mens daarmee, dan is het even bedroevend en belachelijk dat de meesten bij voorkeur in de kelder wonen

Sören Kierkegaard

Als u een boeddha tegenkomt, sla hem onmiddellijk neer

Lin-chi

Als we haar genoeg tijd geven heeft de stilte een goede eigenschap die haar ogenschijnlijk ontkent, namelijk dat ze dwingt te praten

Jose Saramago

Beslissingen en oordelen zijn onmogelijk en tegelijk onvermijdelijk (vrij naar Jacques Derrida)

Jacques Derrida

Bevrediging is nooit meer dan een aalmoes, die de bedelaar toegeworpen wordt en die zijn leven vandaag verlengt om zijn kwellingen tot morgen te rekken

Arthur Schopenhauer

Daar waar ik jou ben, jou geworden ben, ZING ik buiten mijzelf

Antjie Krog

Dat is mijn filosofie van ziekte: ze schenkt hoop voor de geest

Friedrich Nietzsche

De dood brengt uitkomst. De dood geeft ons iets te doen. Omdat het een volledige dagtaak is de andere kant uit te kijken

Martin Amis

De dood is alleen tegenwoordig in de ander

Emmanuel Levinas

De dood is slechts tegenwoordig in de ander

Emmanuel Levinas

De dood wacht op ons zoals een gemetselde vloer wacht op het vallende peertje. Het brosse omhulsel verliest met één klap zijn vacuüm. En dat is dat

Saul Bellow

De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de ander zoekt iemand die hij helpen kan: zo ontstaat een goed gesprek

Nietzsche

De enige absolute waarde is de menselijke mogelijkheid om boven zichzelf prioriteit te verlenen aan de ander

Emmanuel Levinas

De filosoof is het boze geweten van zijn tijd

Friedrich Nietzsche

De filosoof moet het kwade geweten van zijn tijd zijn

Nietzsche

De geest is niet in het ik maar tussen ik en jij

Martin Buber

De hoogste opgave van het menselijk kennen is te begrijpen dat het niet begrijpen kan

Sören Kierkegaard

De ik-gedachte houdt nu al meer dan vijf eeuwen het terrein bezet; het is tijd voor iets anders

Michel Houellebecq

De kunst van de filosoof is om zó geïnspireerd in het duister te tasten dat men er niet bij in slaap valt.

Paul Wouters

De materialist denkt met zijn lichaam. Dat wordt weerspiegeld door de kwaliteit van zijn denken. Intellectueel gesproken is de materialist iemand die niet voor zijn brood hoeft te werken

Leon wieseltier

De meest extreme vorm van het nihilisme – is het inzicht dat elk geloof, ieder voor waar houden, noodzakelijk vals is, omdat er helemaal geen ware wereld is

Friedrich Nietzsche

De meeste mensen lijken op uurwerken, die worden opgewonden en die aflopen zonder te weten waarom

Arthur Schopenhauer

De mens bestaat niet eerst om vervolgens vrij te zijn, maar er bestaat geen verschil tussen het zijn van de mens en zijn ‘vrij zijn’

Jean Paul Sartre

De mens mag omwille van goedheid en liefde de dood geen heerschappij toestaan over zijn gedachten

Thomas Mann

De mens torst het hele gewicht van de wereld op zijn schouders: hij is verantwoordelijk voor de wereld en voor zichzelf als zijnswijze. In die zin is de verantwoordelijkheid verpletterend

Jean Paul Sartre

De menselijke onmacht om de aandoeningen te matigen noem ik onderworpenheid

Baruch de Spinoza

De nieuwsgierigheid zorgt ervoor te zien, niet om het geziene te begrijpen, maar slechts om te zien

Martin Heidegger

De Rede is de verstandelijke bevatting van het goddelijke werk

G.W.F Hegel

De veronderstelling dat helderheid van inzicht iets bewijst over de waarheid is een teken van volmaakte naïviteit

Friedrich Nietzsche

De verschrikking van de pijn die mij op het oog heeft, omslaand in het afgrijzen van de pijn in de ander

Emmanuel Levinas

De vervallene is een moordenaar die voortbestaat

Ortega y Gasset

De verveling is er de oorzaak van dat wezens die zo weinig met elkaar ophebben als de mensen, elkaar toch naarstig opzoeken. Kortom, zij is de bron van het sociale verkeer

Arthur Schopenhauer

De vijand van de filosoof was altijd het ideaal van de dag

Nietzsche

De vrijheid is precies dat wat de mens dwingt zich te maken in plaats van te zijn […] Zijn is voor de menselijke werkelijkheid zich kiezen

Jean Paul Sartre

De waarheid wordt ontdekt door ongeloof en scepsis

Friedrich Nietzsche

De wereld is een cyclus die zich al oneindig heeft herhaald, en die zijn spel tot in het oneindige zal blijven herhalen

Friedrich Nietzsche

De wijze kent zonder te reizen

Lao Tse

Determinisme: ikzelf ben het lot en ik bepaal het bestaan sinds eeuwigheid

Friedrich Nietzsche

Een filosofisch probleem heeft de vorm: 'ik weet de weg niet'.

Ludwig Wittgenstein

Een filosoof zonder paradoxen is als een minnaar zonder liefde

Sören Kierkegaard

Een filosoof: ach, iemand die dikwijls voor zichzelf wegloopt, maar te nieuwsgierig is om niet weer altijd 'tot zichzelf te komen'

Friedrich Nietzsche

Een groot man behoudt de geest van een kind

Lao Tse

Een van de meest urgente taken als psychische ingenieurs is te zien of we het fundamentele concept van een morele actor kunnen waarborgen

Daniel Dennett

Een wezen zonder behoeften zou niet gelukkiger zijn dan een behoeftig wezen – maar buiten geluk en ongeluk staan

Emmanuel Levinas

Egoïsme is geen principe, maar dat ene feit

Friedrich Nietzsche

Elk oordeel is fout, maar sommige foute oordelen zjin nuttig

Friedrich Nietzsche

Elke bewering is per definitie onjuist. Er is een verschil tussen wat ik werkelijk ben en het beeld dat de een of ander van mij heeft. Iedere beschrijving van het fenomeen mens is literatuur

Gyorgy Konrad

Er is een filosofische arts nodig die durft te stellen: het ging nooit om waarheid, maar altijd om gezondheid, macht, leven

Friedrich Nietzsche

Er is een voortreffelijkheid in de tijd die verloren zou gaan in de eeuwigheid

Emmanuel Levinas

Er zijn bekende insecten die sterven op het moment van bevruchting. Zo is het met alle plezier: het mooiste en rijkste moment van lust is gekoppeld aan de dood

Sören Kierkegaard

Er zijn geen feiten. Er zijn slechts interpretaties. En dit is een interpretatie

Friedrich Nietzsche

Ergens in ons is die laatste, piepkleine kruimel, die altijd een stap achteruit doet als we denken een blik op hem geworpen te hebben. En dat is de ziel

Juli Zeh

Filosofie begint daar waar de wetenschap schipbreuk lijdt

Karl Jaspers

Filosofie is altijd de poging geweest om immuun te worden voor de modieuze tijdgeest

Gert Achenbach

Filosofie is de wijsheid als weten van het niet-alles-weten

Merleau-Ponty, naar Socrates

Filosofie verteert problemen. Ze is een laxeermiddel

Socrates

Geld is het menselijk geluk in abstracto

Arthur Schopenhauer

God is de stilte van het universum en de kreet van de mens geeft daar zin aan

Saramago

God is dood, Nietzsche is dood... en ik voel mij ook niet lekker

Woody Allen

Groot lijden maakt klein verdriet nauwelijks voelbaar. Ook het omgekeerde is waar: bij het uitblijven van groot lijden kwellen zelfs de onbelangrijkste pijnen en ergernissen ons

Arthur Schopenhauer

Heel de natuur is doordrongen van strijd, ja, ze bestaat slechts uit die strijd

Arthur Schopenhauer

Het beste aan de filosofie is dat ze mislukt

Emmanuel Levinas

Het christendom gaf Eros gif te drinken - hij stierf er wel niet aan, maar hij ontaardde: tot zonde

Nietzsche

Het determinisme vermag niets tegen de evidentie van de vrijheid (ik: het binnenperspectief), het doet zich dan ook voor als vluchtgeloof, als het ideale doel waarnaar we de angst kunnen ontvluchten

Jean Paul Sartre

Het feit dat de dood op ons loert zelfs het saaiste moment hartverscheurend interessant maakt

Savater

Het geloof van het ene tijdperk is de vermakelijke literatuur van het volgende

Emerson

Het gelukkigste moment van de gelukkige is het moment dat hij in slaap valt, en het ongelukkigste moment van de ongelukkige dat waarop hij wakker wordt

Arthur Schopenhauer

Het genot bestaat niet in het ontdekken van de waarheid, maar in het zoeken ernaar

Leo Tolstoj

Het is belangrijk te weten wat pijn is. Het vernietigt onze zelfingenomenheid, onze arrogantie, onze onverschilligheid naar anderen

Chaim Potok

Het is de dood van anderen, van degenen van wie je houdt, die je kapot kan maken en vernietigen. Niet je eigen dood

Philippe Claudel

Het is goed om sterfelijk te zijn

Imre Kertész

Het is onmogelijk om niet te kiezen

Jean-Paul Sartre

Het leven is liefde voor het leven

Emmanuel Levinas

Het leven kan achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden

Soren Kierkegaard

Het lichaam kan de geest niet tot denken brengen, noch de geest het lichaam tot beweging of rust of welke toestand dan ook

Baruch de Spinoza

Het menselijk bewustzijn is zo ongeveer het laatst overgebleven raadsel

Daniel Dennett

Het onvoorzienbare karakter van de dood komt hieruit voort, dat hij zich binnen geen enkele horizon ophoudt. Hij geeft geen enkel vat op zichzelf

Emmanuel Levinas

Het optimisme beschouw ik als een gewetenloze manier van denken, als een bittere bespotting van het naamloze lijden der mensheid

Arthur Schopenhauer

Het product van de filosoof is zijn leven

Friedrich Nietzsche

Het was het verstand en niets anders dan het verstand waartegen verzet aangetekend moest worden. Vermoedelijk is dat de reden waarom ik, die het karwei moest opknappen, uitgerust werd met een reusachtig verstand

Sören Kierkegaard

Het werkelijke in ons zwijgt, het aangeleerde in ons is spraakzaam

Kahlil Gibran

Het zou kunnen dat als het nieuwe darwinisme wortel schiet, het woord moreel alleen nog maar een grap is

Robert Wright

Het ‘an sich’ is een wereld waar het intellect net genoeg van begrijpt om haar volslagen onbegrijpelijk te vinden

Friedrich Nietzsche

Hij die weet, spreekt niet, hij die spreekt, weet niet

Lao Tse

Hij is een denker: dat betekent dat hij de kunst verstaat de dingen eenvoudiger op te vatten dan ze zijn

Friedrich Nietzsche

Hoe beter een mens zijn leven weet te beschermen en te vinden wat nuttig voor hem is, des te groter is zijn deugd

Baruch de Spinoza

Ieder mens noemt dat wat hem bevalt en genot verschaft goed, en dat wat hem niet bevalt slecht

Thomas Hobbes

Ik ben het noodlot van de wereld

Friedrich Nietzsche

Ik ben jij als ik ik ben

Paul Celan

Ik ga door voor een filosoof. Dat is een soort intellectuele kinkel die met open mond en grote ogen staat te kijken naar dingen die 'verstandige' mensen gewoon vinden

Alan Watts

Ik lach elke leermeester uit die niet zichzelf uitlacht

Friedrich Nietzsche

Ik reis graag, maar ik haat het om aan te komen

Albert Einstein

Ik wantrouw alle systematici en ga ze uit de weg. De wil tot systematiek is een gebrek aan rechtschapenheid

Friedrich Nietzsche

Ik weet meer over het leven omdat ik er zo vaak na aan toe ben geweest het te verliezen: en juist daarom haal ik meer uit het leven dan jullie allen

Friedrich Nietzsche

In de ironie vernietigt de mens in een en dezelfde act datgene wat hij poneert, hij wil iets doen geloven om niet te worden geloofd, hij bevestigt om te ontkennen en ontkent om te bevestigen

Jean Paul Sartre

In de massa is de enkeling een nul, een nummer. In een ware gemeenschap mag hij zichzelf zijn en precies daarin ligt zijn opdracht

Sören Kierkegaard

Leef zo, dat je wenst steeds opnieuw te leven. Hoe dan ook, je zult steeds opnieuw leven

Friedrich Nietzsche

Leven is een hachelijke aangelegenheid, al is het maar voor één dag

Virginia Woolf

Men kan in de metafysica op heel wat manieren aanknoeien zonder bang te hoeven zijn dat men zal worden betrapt op onwaarheid

Immanuel Kant

Mensen wetenschappelijk bestuderen komt neer op ze niet te zien

Gyorgy Konrad

Morele oordelen zijn epidemieën die hun tijd hebben

Friedrich Nietzsche

Nood is nodig! Vandaar het geschreeuw van de politici, vandaar de vele valse, verzonnen, overdreven ‘noodtoestanden’ en de blinde bereidwilligheid daarin te geloven

Friedrich Nietzsche

Om onze slaafse volgzaamheid te overwinnen, kunnen we te rade gaan bij de filosoof

Alain de Botton

Ons leven is een lijn over het oppervlak van de aarde, die wij in opdracht van de natuur beschrijven en waarvan wij geen ogenblik in staat zijn af te wijken

Baron d' Holbach

Ons lot is gruwelijk omdat het onomkeerbaar en onwrikbaar is

Borges

Ons onbewuste gelooft niet in onze eigen dood; het gedraagt zich alsof we onsterfelijk zijn

Sigmund Freud

Onze naastenliefde - is zij niet de drang naar nieuwe eigendom?

Friedrich Nietzsche

Onze naastenliefde – is zij niet de drang naar nieuw eigendom?

Friedrich Nietzsche

Onze ware drijfveren zijn niet intellectuele inzichten, maar duistere driften

Arthur Schopenhauer

Op het moment dat ik mijn gedachte in de vlammen van de logische vernietiging op zie gaan wordt ze in de zijnssituatie helder

Karl Jaspers

Praatjes zijn van huis uit, overeenkomstig het hun kenmerkende nalaten van onderzoek naar de grond van het besprokene, een zich afsluiten voor de waarheid

Martin Heidegger

Reizen heeft iets gewelddadigs...het dwingt je op vreemden te vertrouwen en de geborgenheid van huis en vrienden achter je te laten

Cesare Pavese

that it will never come again, is what life makes so sweet

Emily Dickinson

There is NOTHING to be frightened of

Julian Barnes

Tijd is de substantie waarvan ik ben gemaakt

Jorge Luis Borges

Toen zei de Duivel, Je moet God zijn om zoveel van bloed te houden

José Saramago

U zult kunnen vaststellen dat […] het heden niet bestaat. Omdat het altijd al voorbij is of nog niet aanwezig is als uw verstand het probeert te pakken te krijgen. Verleden en toekomst, zo zult u merken, zijn rechtstreeks aan elkaar vastgeplakt. Maar waar, dames en heren, bevindt zich dan de mens? Zijn wij er in werkelijkheid misschien niet?

Juli Zeh

Van de natuur houden is al een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat

Godfried Bomans

Van het intellect is het instinct het beste deel

Friedrich Nietzsche

Vanwaar komt toch die schok als ik onverschillig voorbij ga aan de ander?

Emmanuel Levinas

Veel over jezelf spreken kan ook een manier zijn om je te verbergen

Nietzsche

Verveling is de bron van het sociale verkeer

Arthur Schopenhauer

Voor de ander ben ik gezeten zoals een inktpot op de tafel is; voor de ander ben ik gebukt voor het sleutelgat, zoals de boom gebogen is door de wind. zo heb ik voor de ander mijn transcendentie afgelegd

Jean Paul Sartre

Voor mijn vrijheid kunnen er geen andere grenzen gevonden worden dan de vrijheid zelf. Wij zijn niet vrij op te houden vrij te zijn

Jean Paul Sartre

Wanneer men op een worm trapt, krimpt hij ineen. Dat is slim. Daarmee verkleint hij de kans dat er opnieuw op hem getrapt wordt. In de taal van de moraal: nederigheid

Friedrich Nietzsche

Wat filosofie is laat zich niet in een definitie vangen, maar kan alleen in het filosoferen zelf geleerd en ervaren worden

Vorländer

Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?

Immanuel Kant

Wat rationeel is, is werkelijk, wat werkelijk is, is rationeel

G.W.F Hegel

Wat wij met een ietwat ondeugdelijke term liefde noemen is het feit dat de dood van de ander mij meer doet dan die van mij

Emmanuel Levinas

Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord der onwetendheid

Baruch de Spinoza

We hebben, na de holocaust, een God nodig die geen god is

Iris Murdoch

We sterven slechts één keer en daarmee is het voor altijd afgelopen! Begrijpt u wat die drie lettergrepen, ‘voor altijd’, betekenen?

Jankélévitch

We worden als origineel geboren en sterven als kopie

Edward Young

Wie in de vlakte blijft zal nooit de top bereiken en genieten van haar uitzicht. Maar, dan moet er wel geklommen en gezwoegd worden

Friedrich Nietzsche

Wij zijn niet vrij op te houden vrij te zijn

Jean-Paul Sartre

Zeg me hoe je oorspronkelijke gezicht eruit zag voordat je vader en moeder werden geboren

Hui Neng

Zogenaamde vanzelfsprekendheden zijn niets anders dan de vroegere fantasieën en illusies die tot gewoonte zijn geworden

Friedrich Nietzsche

’Waarheid’: dit betekent niet noodzakelijk het tegengestelde van onwaarheid, maar slechts de positie van verschillende onwaarheden ten opzichte van elkaar

Friedrich Nietzsche