Personalia

Personalia

Jan Keij
Vlashoek 11
6717ZW
0318 300545
Info@keijfilosofie.nl

Jan Keij was 15 jaar onderwijzer in het basisonderwijs, en studeerde in zijn vrije tijd filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal 1985, cum laude). In 1987 kreeg hij een promotieaanstelling als wetenschappelijk onderzoeker aan diezelfde universiteit. Heen en weer geslingerd tussen zijn twee grote liefdes in de filosofie, Nietzsche en Levinas, koos hij na lang dubben voor een promotie op de filosofie van de Franse denker Emmanuel Levinas.

Na zijn promotie wilde hij de maatschappelijke relevantie van filosofie gaan toetsen. Hij schreef zich daartoe in bij de Kamer van Koophandel en werd een 'handelaar in denkbeelden', die vaak eeuwenoude, maar geenszins antieke ideeën van grote denkers ging uitleggen aan geïnteresseerde ‘leken’. Hij geeft sindsdien cursussen en lezingen voor verschillende instituten en verenigingen (o.a. voor de Internationale School voor Wijsbegeerte, de KNMG, de Nederlandse Protestantenbond, het Humanistisch Verbond, stichtingen Welzijn Ouderen, Leerhuizen Palliatieve Zorg) en geaccrediteerde bijscholingen aan huisartsen en specialisten.
Daarnaast schrijft hij boeken, een activiteit waarvoor hij soms onderduikt. Oktober 2012 verscheen zijn nieuwste boek: Levinas in de praktijk - een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg.. Zie voor een opsomming publicaties.