Lezing

Lezing

Lezingen en toepasbare filosofie gaan samen. Toepasbare filosofie heeft iets te vertellen. Ze heeft nuttige en praktische consequenties voor wie met die filosofie kennis maakt. Ze is filosofie die haar uitwerking vindt in het dagelijkse leven, privé en in het beroep. Ze is ook filosofie die is toegesneden op de toehoordersgroep. Ze kijkt waar de behoeften van die groep (qua leefomstandigheden, werk, functies e.d.) liggen. Op die manier wordt een didactisch verantwoorde lezing geleverd, die meer dan een vluchtig effect zal hebben op de toehoorder. Een lezing die nieuwsgierig maakt in de goede zin van het woord: een nieuwsgierigheid die wil begrijpen.
Jan Keij levert die op maat gemaakte filosofie, met behulp van de wijsheid van wijsgeren die wat diepzinnigheid en realiteitszin betreft hun sporen verdiend hebben.

De prijs voor een lezing begint bij € 1,- mits het gezelschap van toehoorders zo'n filantropische daad rechtvaardigt. De kosten hangen verder onder meer af van de aan de lezing te spenderen tijd. Een lezing op maat heeft dus een ander prijskaartje dan een lezing die confectie is.