Cursus op maat

Cursus op maat

Stel zelf uw 'menu' samen met cursussen à la carte, van lichte maaltijden tot 'zware kost'.

Cursussen op maat I
Alle elders op deze website vermelde cursussen kunnen 'op maat' besteld worden. Op de eerste plaats in de volgende ruime zin:

De gewenste data kunnen in overleg afgesproken worden
De intensiteit van de cursus kan naar behoefte worden ingevuld (aantal uren per cursusdag, moeilijkheidsgraad van de stof)
De lengte van de cursus kan gevarieerd worden: één dag (avond), meerdere dagen (avonden), aaneengesloten of verspreid over een periode van weken tot maanden
De plaats van de cursus: de docent komt eventueel naar zijn cursisten toe
De aard van de cursus kan naar believen worden gekozen: vooral informatieverstrekking, en weinig discussie, of omgekeerd, of er tussenin
Het aantal cursisten kan in principe variëren van 1 tot 30.

Cursussen op maat II: leescursussen
Het lezen van filosofische teksten kan bijzonder moeilijk en daarom frustrerend zijn. Juist filosofen wekken vaak door hun schrijfwijze de indruk dat de waarheid niet voor het grijpen ligt. Het kan daarom zeer effectief zijn om te lezen onder leiding van een filosoof die gewend is aan het filosofische taalgebruik en jargon. Plato, Kant, Schopenhauer, Nietzsche en Levinas geven dan gemakkelijker hun geheimen prijs. Op afspraak kan zo'n leescursus op maat georganiseerd worden.

Voor meer informatie en andere mogelijkheden: info@keijfilosofie.nl