Boek: Zekerheid over onzekerheid – eigen verantwoordelijkheid bij beslissen in de zorg

Boek: Zekerheid over onzekerheid – eigen verantwoordelijkheid bij beslissen in de zorg

In 1998 verscheen het boek Zekerheid over onzekerheid – eigen verantwoordelijkheid bij beslissen in de zorg (Elsevier, Maarssen, 1998, tweede oplage 2000).

Op basis van de filosofie van Levinas behandelt het concrete vragen als: is ethiek wel mogelijk? En zo ja, welk mensbeeld wordt dan voorondersteld? Is er een grondbeginsel als richtlijn voor hulpverlenen? Wanneer wijkt de hulpverlener van protocollen af? Wat is existentieel gezien de betekenis van menselijk genieten en lijden? En... wat is menselijk leven?
Het gedegen antwoord op dit soort vragen voert tenslotte tot één zekerheid: geen enkele theorie of beroepsregel kan eenduidig voorschrijven wat de hulpverlener in bepaalde situaties moet doen. Die postmoderne Zekerheid over onzekerheid confronteert hem dan onontkoombaar met zijn eigen verantwoordelijkheid.

Omvang 106 pagina's. Prijs € 19,95.
Het boek is uitverkocht, een herdruk komt in voorbereiding.